Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 118 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 lipca 1959 r. w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-03-31
Data wejscia w życie:1960-04-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 118 z 1960pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 118 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 115 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1960 r. w sprawie ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 114 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 26 września 1958 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 117 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 1960 r. w sprawie zgłaszania przypadków gruźlicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 116 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Wydział Zamiejscowy w Jaworznie Sądu Powiatowego w Chrzanowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 113 z 1960

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Warszawie dnia 23 grudnia 1958 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 112 z 1960

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej podpisana w Warszawie dnia 23 grudnia 1958 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

  Mam syna, który 15 lat skończył w styczniu tego roku i szukam dla niego pracy. Czy może pracować za moją zgodą? Jakich prac nie może wykonywać?

 • Pozwolenie na sprzedaż alkoholu

  Do kogo należy się zwrócić o pozwolenie na sprzedaż alkoholu w restauracji zlokalizowanej na statku wycieczkowym cumującym w basenie portowym?

 • Stan zatrudnienia pracowników w firmie

  Czy uczniowie zaliczani są do stanu zatrudnienia firmy?

 • Okres ubezpieczenia a prawo do renty

  Czy to możliwe aby osoba ubiegajaca się o rentę i pozbawiona prawa do podjęcia pracy nie otrzymała renty ze względu na niedostateczną ilość uprzednio przepracowanych (...)

 • Prace interwencyjne

  Czy prowadzący działalność gospodarczą może zatrudnić do prac interwencyjnych bezrobotną (zarejestrowaną w urzędzie pracy) córkę, która wspólnie z nim zamieszkuje?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-07-25 poz. 1145

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

 • Legislacja UE z 2009-01-30 nr 26 poz. 6

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 402/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie procedur przywozu żyta z Turcji (Wersja skodyfikowana) (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 257

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.

 • Komunikat UE z 2010-04-17 nr 100 poz. 7

  Sprawa C-562/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 lutego 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht) (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1224

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.