Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 listopada 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy pracach nie wymagających kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach budowlanych, budowlano-montażowych, przemysłowych, geologicznych, transportowych i innych przedsiębiorstwach usługowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1959-11-21
Data wejscia w życie:1960-01-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 1960pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 9 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 15 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie przerywania ciąży.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 14 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na posiadanie i używanie radiostacji amatorskich i doświadczalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 13 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 grudnia 1959 r. w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 11 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie powoływania poborowych i innych osób do czynnej służby wojskowej i zwalniania z tej służby.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 10 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 1960

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Gwinei oraz zastosowania przez Holandię do terytorium Holenderskiej Nowej Gwinei Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 1960

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Maroko i przyjęcia przez Holandię w imieniu Surinam Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 12 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Mysłowicach.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-09-01 poz. 1397

  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-17 poz. 1455

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2008 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 29 poz. 451

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 1983-02-01 poz. 32

  Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

 • Monitor Polski 2000 nr 38 poz. 751

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.