Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 132 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1960 r. w sprawie niektórych orzeczeń, wniosków i wskazań poradni przeciwgruźliczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-04-13
Data wejscia w życie:1960-05-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 132 z 1960pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 132 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 128 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 127 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach handlowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 130 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 2 kwietnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy cięciu, spawaniu i lutowaniu metali w zakładach górniczych górnictwa węglowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 126 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w przedsiębiorstwach kopalnictwa rud żelaznych i nieżelaznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 131 z 1960

  Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 marca 1960 r. w sprawie brzmienia i trybu składania ślubowania przez osoby powołane na stanowiska pracowników nauki w szkołach wyższych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 129 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1960 r. w sprawie rozliczeń jednostek gospodarki uspołecznionej z państwowymi biurami notarialnymi z tytułu podatków i opłat pobieranych przez te biura.

zamów dokument

Porady prawne

 • Ubezwłasnowolnienie - żądanie zaświadczeń przez sąd

  Sąd ubezwładnowolnił mojego ojca z powodu pijaństwa, nie ządając wcześniej zaświadczenia z poradni antyalkoholowej. Czy zasadnie?

 • Termin składania wniosków dowodowych

  Do kiedy składa się wnioski dowodowe w sprawie karnej, jeśli chodzi o wezwanie świadków na rozprawę, pobranie notatek z Policji przydatnych na sprawie?

 • Rozliczanie zużytej wody

  Moja spółdzielnia nalicza dodatkową opłatę za zużycie wody (współczynnik zużycia równy 1.25 i więcej) tym lokatorom, u których są zainstalowane liczniki. Czyli (...)

 • Publikacje orzeczeń ETS w języku polskim

  Od 1 maja 2004 r. można powoływać się przed sądami krajowymi na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Gdzie są dostępne publikacje orzeczeń Europejskiego (...)

 • Zgłaszanie wniosków dowodowych

  Jestem po I rozprawie w sprawie o odszkodowanie, sąd nie wyznaczył na razie kolejnego terminu. Czy po rozprawie mogę zgłaszać nowe wnioski dowodowe, jak np. wniosek o (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1959-04-22 poz. 170

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy.

 • Legislacja UE z 2006-05-12 nr 125 poz. 25

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiająca standardowe formularze służące przekazywaniu wniosków i orzeczeń na mocy dyrektywy Rady (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-21 poz. 1869

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-02 poz. 1492

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

 • Monitor Polski 2004 nr 18 poz. 311

  Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.