Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 212 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie kuratoriów okręgów szkolnych i inspektoratów oświaty.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-06-30
Data wejscia w życie:1960-08-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 212 z 1960pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 212 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 219 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 218 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 213 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza".

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 214 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 1960 r. w sprawie zasad zaliczania służby wojskowej i pracy do okresów wymaganych dla nadania Srebrnego i Złotego Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 220 z 1960

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 lipca 1960 r. w sprawie określenia, którzy chałupnicy są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 217 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1960 r. w sprawie zasad wynagradzania członków komisji społeczno-lekarskiej do spraw leczenia alkoholików.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 215 z 1960

  Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej i Finansów z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie opłacania w niektórych przypadkach w formie bezgotówkowej czynszu za najem lokali użytkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 211 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o samorządzie robotniczym na niektóre przedsiębiorstwa portów morskich, komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz komunikacyjne, a także na przedsiębiorstwa mechanizacji rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 216 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1960 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.

zamów dokument

Porady prawne

 • Praktyka a praktyczna nauka zawodu

  Czy praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa to jedno i to samo? Dotyczy to uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Fryzjerskiej i refundacji części kosztów wynagrodzenia (...)

 • Nadzór kuratora nad jednostkami oświaty

  Na czym polega nadzór kuratora sprawowany nad szkołami?

 • Szkoła eksperymentalna

  W jaki sposób wnioskujący o wpis do ewidencji nowej niepublicznej szkoły podstawowej może uzyskać status szkoły eksperymentalnej jeżeli do wniosku kierowanego do ministra (...)

 • Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

  Czy można powołać dyrektora na stanowisko przed upływem 2 tygodni od konkursu na dyrektora, jeżeli władze oświatowe (kurator Oświaty) zostały powiadomione o wotum (...)

 • Rejestracja szkoły niepublicznej

  Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-21 poz. 245

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-16 poz. 176

  Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-09 poz. 1325

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratorów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

 • Legislacja UE z 2007-12-14 nr 329 poz. 5

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1469/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady nr 79/65/EWG w odniesieniu do wykazu (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-11 poz. 944

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji inspektoratów weterynarii.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.