Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 275 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalenia ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-10-04
Data wejscia w życie:1960-10-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 275 z 1960pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 275 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 282 z 1960

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 października 1960 r. dotyczące zmian wprowadzonych do niektórych artykułów Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 281 z 1960

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 października 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów niesamodzielnych Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 279 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 1960 r. w sprawie zasad i trybu wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych w akademiach wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 278 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 1960 r. w sprawie przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w akademiach wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 277 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 1960 r. w sprawie przeprowadzania przewodów doktorskich w akademiach wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 276 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie uprawnień akademii wojskowych w zakresie nadawania stopni naukowych oraz warunków nadawania tych stopni.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 280 z 1960

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 26 września 1960 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 października 1958 r. w sprawie określenia kwalifikacji fachowych do sporządzania projektów w budownictwie w zakresie specjalności nie objętych przepisami prawa budowlanego oraz sposobu ich stwierdzania.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-26 poz. 240

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-13 poz. 267

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

 • Dziennik Ustaw z 1991-07-16 poz. 311

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-11 poz. 803

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

 • Dziennik Ustaw z 1957-05-29 poz. 137

  Ustawa z dnia 29 maja 1957 r. o uregulowaniu spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenie b. W. M. Gdańska.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.