Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 1960 NR 47

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 284 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1960 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 290 z 1960

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 25 października 1960 r. w sprawie zatrudnienia młodocianych w charakterze gońców i sprzątaczek.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 288 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 października 1959 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 287 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny ubitej.


 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 283 z 1960

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1960 r. w sprawie uposażenia inspektorów zatrudnionych w prezydiach rad narodowych w celu sprawowania nadzoru inwestycyjnego nad robotami wodno-melioracyjnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 286 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1960 r. w sprawie zasad i trybu wypłaty odszkodowań dla członków rodzin funkcjonariuszów Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 285 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 1 października 1960 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego i trybu wypłaty zaopatrzenia funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 289 z 1960

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 sierpnia 1960 r. w sprawie rodzaju prac w resorcie zdrowia, przy których mogą być zatrudniani młodociani w wieku powyżej lat 16 nie posiadający kwalifikacji zawodowych.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.