Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 151 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Ministra Rolnictwa z dnia 31 maja 1961 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy opracowaniu projektu planu podziału terenów budowlanych na obszarach wsi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1961-05-31
Data wejscia w życie:1961-06-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 151 z 1961pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 151 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 146 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 listopada 1959 r. w sprawie siedzib oraz zasięgu terytorialnego wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 145 z 1961

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników prezydiów dzielnicowych rad narodowych w m. st. Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 144 z 1961

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 148 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1959 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji zakładów ubezpieczeń, które utraciły prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 147 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1961 r. uchylające rozporządzenie z dnia 11 października 1956 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego od obrotów osiąganych ze świadczeń w zakresie widowiskowo-rozrywkowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 149 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 czerwca 1961 r. w sprawie zwalczania zarazy ziemniaczanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 150 z 1961

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 31 maja 1961 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania terenów budowlanych na wsi.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2006-12-09 nr 300 poz. 135

  PLANY ZARZĄDZANIA ZAGROŻENIEM POWODZIOWYM

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 514

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

 • Komunikat UE z 2009-11-11 nr 270 poz. 19

  Kryteria przydziału spraw do izb

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-23 poz. 439

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-27 poz. 1667

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.