Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 292 z 1961

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 listopada 1961 r. w sprawie obowiązku zgłaszania niektórych maszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1961-11-20
Data wejscia w życie:1961-11-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 292 z 1961pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 292 z 1961 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 286 z 1961

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1961 r. w sprawie warunków zatrudniania oraz kwalifikacji pracowników techniczno-badawczych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej w Polskiej Akademii Nauk.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 285 z 1961

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1961 r. w sprawie organizacji Polskiej Agencji Prasowej PAP.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 294 z 1961

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 288 z 1961

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Świecia w powiecie świeckim i Żnina w powiecie żnińskim w województwie bydgoskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 287 z 1961

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Drawska Pomorskiego w powiecie drawskim, województwie koszalińskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 290 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 1961 r. w sprawie przekazania organów niektórych gromadzkich rad narodowych w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 293 z 1961

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Gwinei i Republiki Austrii w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 291 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 listopada 1961 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 289 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 1961 r. w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana umowy spółki jawnej

  Spółka złożyła wniosek do KRS o zmianę umowy spółki, a dokładnie paragrafu dotyczącego zmiany wysokości wnoszonych do spółki wkładów. Przedmiotem wkładu jednego (...)

 • Uprawnienia do obsługi betoniarki i agregatu

  Firma szkoleniowa prowadzi kursy i szkolenia. Ostatnio klienci pytają o kursy na obsługę betoniarek, agregatów tynkarskich i sprężarek. Takie uprawnienia wydaję po (...)

 • Protokół wypadku przy pracy

  Jakie elementy powinny znaleźć się w protokole, sporządzanym w razie wypadku przy pracy?

 • Budowa ogrodzenia wysokości 2 m

  Czy budowa ogrodzenia od strony granicy z inną działką wymaga zgłoszenia w urzędzie bądź uzyskania pozwolenia na budowę? Dodam, że ma być to ceglany murek wysokości (...)

 • Amortyzacja maszyny napełniającej z wagą

  Jaką stawkę amortyzacji zastosować do maszyny napełniającej z wbudowaną wagą, sterowaną elektronicznie?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-05 poz. 1078

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-16 poz. 146

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-06 poz. 579

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

 • Legislacja UE z 2008-06-19 nr 160 poz. 38

  Sprostowanie do dyrektywy 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-20 poz. 879

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.