Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 75 z 1962

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń wody oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wody i do ziemi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1962-02-28
Data wejscia w życie:1962-03-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 75 z 1962pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 75 z 1962 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 74 z 1962

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 73 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników nauki i bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w Polskiej Akademii Nauk oraz postępowania przed tymi komisjami.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 72 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników nauki szkół wyższych oraz postępowania przed tymi komisjami.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-25 poz. 625

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania kar pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-23 poz. 1454

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków.

 • Legislacja UE z 2006-11-17 nr 318 poz. 47

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-19 poz. 1640

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi.

 • Monitor Polski 2008 nr 79 poz. 698

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.