Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 93 z 1962

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1962-03-22
Data wejscia w życie:1962-04-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 93 z 1962pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 93 z 1962 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 95 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 94 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy i na wywóz towarów za granicę.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 92 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie zasad i trybu odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z zakwaterowaniem przejściowym Sił Zbrojnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 91 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie przejściowego zakwaterowania Sił Zbrojnych w pomieszczeniach i na terenach.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1971-05-20 poz. 115

  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-11 poz. 803

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-11 poz. 1652

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-17 poz. 1455

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2008 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-15 poz. 218

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu, sporządzonej w Teheranie dnia 2 października 1998 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.