Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 110 z 1962

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1962-04-11
Data wejscia w życie:1962-04-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 110 z 1962pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 110 z 1962 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 111 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości i zasad pokrywania opłat za pomoc położniczą udzielaną przez położne gminne ośrodków zdrowia, będących zakładami społecznymi służby zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 109 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie stawek podatku gruntowego dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz terminów płatności tego podatku przez spółdzielnie.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 108 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 107 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek i ulg w podatku gruntowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 106 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie zaliczenia powiatów do okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 112 z 1962

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 marca 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Stany Zjednoczone Ameryki, Kuwejt i Islandię Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1995-09-29 poz. 681

  Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Monitor Polski 2013 poz. 94

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

 • Monitor Polski 2000 nr 14 poz. 316

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur lub rent.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-25 poz. 613

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.

 • Monitor Polski 2001 nr 16 poz. 263

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.