Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 124 z 1962

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie zadrzewiania gruntów i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie kolei oraz urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów ochronnych przeciwpożarowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1962-04-02
Data wejscia w życie:1962-05-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 124 z 1962pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 124 z 1962 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 121 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. w sprawie określenia właściwości Ministra Żeglugi do wydawania zezwoleń na wykonywanie usług związanych z obrotem morskim z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 120 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 123 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1962 r. w sprawie zmiany obszaru Wydziału Zamiejscowego w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 122 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1962 r. w sprawie egzekucji z prawa wieczystego użytkowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 125 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie badania kierujących pojazdami, podejrzanych o znajdowanie się w czasie prowadzenia pojazdu w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 119 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach przemysłu węglowego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 126 z 1962

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 marca 1962 r. w sprawie ratyfikacji względnie przystąpienia szeregu państw do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 118 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie zasad odszkodowania za wywłaszczenie prawa wieczystego użytkowania.

zamów dokument

Porady prawne

 • Pas ochronny jeziora

  Jaka jest długość pasa ochronnego jeziora? Na którym metrze od jeziora można budować?

 • Utwardzenie powierzchni działki budowlanej

  W wydziale urbanistyki złożyłem 6 tygodni temu informację o zamiarze utwardzenia i wyrównania terenu działki budowlanej. Nie otrzymałem do tej pory żadnej odpowiedzi. (...)

 • Budowa garażu blaszanego

  Czy garaż blaszany, w konstrukcji szkieletu wykonanego z kształtowników stalowych obłożonych blachą posiadający ściany, dach, posadowiony w zespole garaży na prywatnym (...)

 • Wstrzymanie prac budowlanych

  Art. 50 ust. 3 Prawa budowlanego stanowi, że w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ nadzoru budowlanego może nałożyć obowiązek przedstawienia w terminie (...)

 • Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - organ

  Kto wydaje decyzję o wyłączeniu działki z gruntów rolnych?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 554

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2003 r. sygn. akt P 14/01

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-09 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-05 poz. 476

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-22 poz. 561

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-26 poz. 1531

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Pradze dnia 19 sierpnia 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.