Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 162 z 1962

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1962-05-25
Data wejscia w życie:1962-06-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 162 z 1962pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 162 z 1962 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 163 z 1962

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1962 r. w sprawie przyznania XXXI Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 164 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Śmierć uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego

  Jakie obowiązki, ustawa o funduszach inwestycyjnych, nakłada na otwarty fundusz inwestycyjny w sytuacji śmierci jego uczestnika?

 • Oprocentowanie pożyczki z ZFŚS

  Jakie powinno być oprocentowanie pożyczek udzielanych z funduszu socjalnego?

 • Koszty utrzymania ZFŚS

  Czy koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Socjalnego zmniejszają ten Fundusz, czy też obciążają koszty bieżącej działalności firmy?

 • Zasady wypłacania świadczenia urlopowego

  Jestem pracownikiem w firmie, która zatrudnia trzy osoby. Chciałabym się dowiedzieć, czy na moją prośbę szef ma obowiązek wypłacenia mi świadczenia urlopowego. Zawsze (...)

 • Wydatkowanie środków z ZFŚS

  Nasz były pracownik zwrócił się do firmy z wnioskiem o wypłatę zapomogi losowej z tytułu ciężkiej i przewlekłej choroby (porusza się na wózku inwalidzkim). Czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-22 poz. 387

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz

 • Komunikat UE z 2009-09-10 nr 216 poz. 6

  Decyzja walnego zgromadzenia z dnia 30 listopada 2007 roku zmieniająca statut Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w celu dostosowania zakresu geograficznego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1781

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-26 poz. 1531

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Pradze dnia 19 sierpnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-09 poz. 794

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.