Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 187 z 1962

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, w jakich uważa się rodziców i męża za pozostających na utrzymaniu pracownika (pracownicy).

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1962-07-13
Data wejscia w życie:1962-07-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 187 z 1962pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 187 z 1962 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 188 z 1962

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie utworzenia niektórych miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 186 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie zmiany granic osiedla Czarna Wieś w powiecie i województwie białostockim.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 194 z 1962

  Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 29 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy zgłaszaniu i dokonywaniu zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 195 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 czerwca 1962 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 18 września 1957 r. w sprawie dodatków za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy, przysługujących pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i pracownikom przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 191 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 192 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 8 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 190 z 1962

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1962 r. w sprawie opłat za paszporty konsularne, za wznawianie ich ważności i dokonywania w nich zmian oraz w sprawie trybu uiszczania tych opłat.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 189 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1962 r. w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 193 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie wykonywania zabiegów w zakresie ochrony roślin na koszt Państwa oraz zasad i trybu przyznawania odszkodowań za rośliny zniszczone wskutek takich zabiegów, podjętych przez organy prezydiów rad narodowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 76 poz. 677

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile o zatrudnianiu członków rodzin pozostających na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego, zawartą w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1693

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.

 • Monitor Polski 2003 nr 20 poz. 302

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 607

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie trybu przydzielania i zwalniania mieszkań pracownikom stanowiącym Służbę Parków Narodowych, trybu i szczegółowych zasad obliczania oraz trybu i terminu wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-24 poz. 1647

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.