Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 212 z 1962

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1962 r. w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności scalone.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1962-07-10
Data wejscia w życie:1962-08-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 212 z 1962pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 212 z 1962 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 215 z 1962

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji o ruchu drogowym i do Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 214 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1962 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 213 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-04 poz. 626

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-20 poz. 1069

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 % akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-14 poz. 1178

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-11 poz. 1271

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-31 poz. 1246

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.