Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 252 z 1962

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1962 r. w sprawie zasad określania wysokości kar pieniężnych za zanieczyszczenie wód i trybu ich ściągania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1962-09-24
Data wejscia w życie:1962-12-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 252 z 1962pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 252 z 1962 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 263 z 1962

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Indii do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 262 z 1962

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Panamy do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 261 z 1962

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli i Libanu do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 8 października 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 254 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1962 r. w sprawie terenowych organów państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 253 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1962 r. w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 255 z 1962

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 1962 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w resorcie Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 260 z 1962

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 września 1962 r. w sprawie uczestnictwa Indii i Sierra Leone w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 251 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie określenia szkół zawodowych, jakie mogą być prowadzone poza resortem oświaty.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 250 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zasad powoływania wart przeciwpożarowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 258 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 259 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i rzecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 257 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1962 r. w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 256 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2009-06-27 nr 147 poz. 20

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 383. posiedzeniu w dniu 25 października 2004 r. (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-25 poz. 625

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania kar pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-05 poz. 1519

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1322

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.