Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 255 z 1962

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 1962 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w resorcie Obrony Narodowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1962-09-26
Data wejscia w życie:1963-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 255 z 1962pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 255 z 1962 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 263 z 1962

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Indii do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 262 z 1962

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Panamy do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 261 z 1962

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli i Libanu do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 8 października 1921 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 254 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1962 r. w sprawie terenowych organów państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 253 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1962 r. w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 252 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1962 r. w sprawie zasad określania wysokości kar pieniężnych za zanieczyszczenie wód i trybu ich ściągania.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 260 z 1962

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 września 1962 r. w sprawie uczestnictwa Indii i Sierra Leone w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 251 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie określenia szkół zawodowych, jakie mogą być prowadzone poza resortem oświaty.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 250 z 1962

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zasad powoływania wart przeciwpożarowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 258 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 259 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i rzecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 257 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1962 r. w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 256 z 1962

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Wypłata świadczeń urlopowych

  Na jaką ustawę mam się powołać, aby móc skorzystać z refundacji z tytułu "wczasy pod gruszą", jeśli pracodawca dokonuje odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych? (...)

 • Pożyczka dla pracownika w braku ZFŚS

  Czy zakład pracy nie posiadający funduszu socjalnego może udzielić swojemu pracownikowi pożyczki na cele socjalno - mieszkaniowe?

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Prasa - definicja

  Jak należy definiować pojęcie prasy?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1142

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1224

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1539

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-27 poz. 1749

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-12 poz. 1526

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.