Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 105 z 1963

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 16 kwietnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1963-04-16
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 105 z 1963pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 105 z 1963 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 103 z 1963

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie zatrudniania dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz bibliotekarzy dyplomowanych w instytutach naukowo-badawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 102 z 1963

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 101 z 1963

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 104 z 1963

  Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 106 z 1963

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o notariacie.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1982

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-02 poz. 882

  Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

 • Legislacja UE z 2007-12-29 nr 347 poz. 3

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik I do Aktu przystąpienia z 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-06 poz. 944

  Ustawa z dnia 11 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-09 poz. 1253

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.