Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 192 z 1963

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 lipca 1963 r. w sprawie przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1963-07-10
Data wejscia w życie:1963-08-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 192 z 1963pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 192 z 1963 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 196 z 1963

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. zmieniającego powyższą konwencję.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 195 z 1963

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Dominikańskiej w Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 190 z 1963

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 191 z 1963

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 193 z 1963

  Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 11 lipca 1963 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu zbiornikowców przewożących ciecze palne.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 188 z 1963

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 czerwca 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 194 z 1963

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 czerwca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 186 z 1963

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 1963 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Uzupełniającej Konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 185 z 1963

  Uzupełniająca Konwencja w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisana w Genewie dnia 7 września 1956 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 187 z 1963

  Konwencja o morzu pełnym sporządzona w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 189 z 1963

  Protokół zmieniający Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r., podpisany w Hadze dnia 28 września 1955 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1829

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 679

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-18 poz. 1364

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 378

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Komunikat UE z 2007-12-13 nr 301 poz. 139

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.