Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 39 z 1963

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1963-02-09
Data wejscia w życie:1963-02-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 39 z 1963pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 39 z 1963 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 43 z 1963

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa Tanganiki w Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 42 z 1963

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 41 z 1963

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki i Królestwa Burundi do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 40 z 1963

  Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 lutego 1963 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych oficerów i marynarzy na polskich statkach morskich.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-01-22 nr 16 poz. 83

  Europejski system rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-24 poz. 845

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-02 poz. 1610

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r. sygn. akt Sk 22/03

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-12 poz. 396

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także terytorialnego zasięgu ich działania

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-26 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.