Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 170 z 1965

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1965 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1965 w przedsiębiorstwach przemysłowych zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich oraz w Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-06-09
Data wejscia w życie:1965-06-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 170 z 1965pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 170 z 1965 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 167 z 1965

  Konwencja, uzupełniająca Konwencję Warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzona w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 171 z 1965

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 169 z 1965

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1965 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia i wychowania w szkołach i innych placówkach kształcenia artystycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 172 z 1965

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie kwalifikacji fachowych majstrów budowlanych w budownictwie powszechnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 168 z 1965

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji, uzupełniającej Konwencję Warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 166 z 1965

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Protokołu w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego, sporządzonego w Londynie dnia 1 sierpnia 1963 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 165 z 1965

  Protokół w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego, sporządzony w Londynie dnia 1 sierpnia 1963 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zezwolenie a likwidacja spółki cywilnej

  Chcę wystąpić jako współwłaścicielka ze spółki cywilnej dwuosobowej. Co się dzieje z przyznana koncesją na sprzedaż wyrobów alkoholowych po rozwiązaniu spółki? (...)

 • Grzywna za niedopełnienie obowiązków

  Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się inwestor, który po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczął roboty bez zgłoszenia o rozpoczęciu robót oraz bez kierownika (...)

 • Partycypacja w kosztach budowy drogi

  Droga dojazdowa na moją działkę prowadzi przez posesję sąsiada (służebność przejazdu zapisana w akcie notarialnym). Zgodnie z projektem budowlanym droga ma być wyłożona (...)

 • Zakres działań Inspektora Nadzoru Budowlanego

  Czy można złożyć pismo w Nadzorze Budowlanym z wnioskiem o sprawdzenie między innymi odległości własnego budynku od granic działki na etapie stawiania fundamentów, (...)

 • Oprocentowanie pożyczki z ZFŚS

  Jakie powinno być oprocentowanie pożyczek udzielanych z funduszu socjalnego?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 451

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie uczczenia 75. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-22 poz. 1615

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu

 • Monitor Polski 2008 nr 70 poz. 632

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 września 2008 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnym przekazaniu działek gruntu dla budowy ośrodków technicznych współdziałających w obsłudze maszyn, urządzeń i aparatury, dostarczanych we wzajemnej wymianie handlowej i o warunkach budowy tych ośrodków, podpisanego w Warszawie dnia 3 października 1978 r.

 • Komunikat UE z 2010-04-01 nr 87 poz. 23

  Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/16/WE z w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-18 poz. 1098

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie reorganizacji Branżowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych „Komel”


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.