Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 337 z 1965

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-12-07
Data wejscia w życie:1967-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 337 z 1965pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 337 z 1965 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 335 z 1965

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji do spraw szkód górniczych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 334 z 1965

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia miast Lędziny w powiecie tyskim, województwie katowickim i Ruciane-Nida w powiecie piskim, województwie olsztyńskim oraz w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, katowickim, kieleckim i olsztyńskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 333 z 1965

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1965 r. w sprawie zmiany granic miasta Kielc w województwie kieleckim oraz miasta Olsztyna w województwie olsztyńskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 336 z 1965

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1965 r. w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 332 z 1965

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie obszarów górniczych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-12 poz. 610

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-30 poz. 1192

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-15 poz. 1446

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących kursy początkowe i doskonalące oraz zakresu tych kursów

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-30 poz. 1986

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1543

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.