Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 203 z 1967

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1967 r. w sprawie zasad określania wysokości kar pieniężnych wymierzanych zakładom za przekraczanie ilości pyłów dopuszczalnych do wydalania do powietrza atmosferycznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1967-09-26
Data wejscia w życie:1968-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 203 z 1967pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 203 z 1967 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 202 z 1967

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 października 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji generalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Brukseli dnia 26 listopada 1965 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 204 z 1967

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 1967 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Konga do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 201 z 1967

  Konwencja generalna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Brukseli dnia 26 listopada 1965 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Termin przedawnienia opłat za środowisko

  Właśnie otrzymałam pismo w sprawie sporządzenia wykazu zawierającego informacje i dane o korzystaniu ze środowiska w latach 2003-2007. Mam te dane sporządzić w ciągu (...)

 • Natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy

  Jakim przepisom BHP podlega praca na stanowisku umysłowym - pod względem oświetlenia, zapylenia, hałasu, sąsiedztwa czynników szkodliwych itp. Czy hałas rzędu 76 decybeli (...)

 • Ważność badania na zawartość alkoholu

  W dniu 27 lutego kierując pojazdem zostałem zatrzymany przez patrol policji. Policjant legitymujący wyczul woń alkoholu i zostałem przewieziony do izby wytrzeźwień. (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.