Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 110 z 1973

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad postępowania ze środkami spożywczymi i używkami o niewłaściwej jakości zdrowotnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1973-04-13
Data wejscia w życie:1973-05-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 110 z 1973pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 110 z 1973 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 111 z 1973

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 113 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 112 z 1973

  Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 109 z 1973

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 kwietnia 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, podpisanej w Warszawie dnia 9 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 108 z 1973

  Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, podpisana w Warszawie dnia 9 czerwca 1972 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2007-04-04 nr 94 poz. 71

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-23 poz. 91

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1976

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi.

 • Legislacja UE z 2008-06-12 nr 154 poz. 11

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) (...)

 • Komunikat UE z 2010-03-13 nr 63 poz. 22

  Sprawa C-499/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 3 grudnia 2009 r. — Hans-Joachim (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.