Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 181 z 1974

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz przystąpienia Fidżi do Protokołu dodatkowego do tej konwencji, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1974-07-27
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 181 z 1974pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 181 z 1974 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 180 z 1974

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 23 sierpnia 1974 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury, rent i składek oraz wysokości składki na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 179 z 1974

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 sierpnia 1974 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez niektóre osoby objęte przepisami o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 178 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w Akademię Techniczno-Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 177 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Częstochowie, Olsztynie, Siedlcach i Słupsku w Wyższe Szkoły Pedagogiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 176 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1974 r. w sprawie wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 175 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 174 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 173 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 182 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Socjalistycznej Republiki Rumunii do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-10 poz. 20

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz Protokołu finansowego stanowiącego jej załącznik, sporządzonych w Paryżu dnia 1 lipca 1953 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1982

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-06 poz. 944

  Ustawa z dnia 11 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-09 poz. 1253

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-02 poz. 882

  Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.