Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 206 z 1974

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1974 r. w sprawie zmiany stawek opłat stałych pobieranych przez izby morskie w postępowaniu rejestrowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1974-09-16
Data wejscia w życie:1974-10-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 206 z 1974pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 206 z 1974 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 205 z 1974

  Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1974 r. w sprawie pilotażu morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 203 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie przyznania statkom rybackim Niemieckiej Republiki Demokratycznej prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, podpisanej w Szczecinie dnia 19 grudnia 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 210 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Sudan Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 209 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz do Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 208 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Mali i Tunezji do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 207 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 204 z 1974

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 września 1974 r. w sprawie wszczynania postępowania wywłaszczeniowego mimo niedołączenia do wniosku o wywłaszczenie niektórych dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 202 z 1974

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie przyznania statkom rybackim Niemieckiej Republiki Demokratycznej prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, podpisana w Szczecinie dnia 19 grudnia 1971 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1775

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-12 poz. 1157

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego

 • Komunikat UE z 2010-11-11 nr 305 poz. 18

  Wyrok Trybunału z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie E-2/09 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Republice Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-25 poz. 1529

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt P 29/10

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-02 poz. 441

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.