Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 223 z 1974

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1974-09-14
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 223 z 1974pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 223 z 1974 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 228 z 1974

  Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 5 października 1974 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 222 z 1974

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 października 1974 r. w sprawie przejmowania budynków nie stanowiących własności jednostek gospodarki uspołecznionej w zarząd terenowych organów administracji państwowej lub jednostek gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 221 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1974 r. w sprawie zmiany granic miasta Jaworzno w województwie krakowskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 220 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie postępowania przed inspektorami pracy o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 219 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 218 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad udzielania bezpłatnych urlopów pracownikom powołanym do pełnienia z wyboru funkcji w organizacjach społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 217 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 216 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zaliczania poprzedniego zatrudnienia do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 215 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad i trybu określania kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy dla celów związanych z uprawnieniem do oddzielnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz do ustalenia czasu trwania okresu próbnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 227 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na Hongkong.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 226 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1974 r. dotyczące przystąpienia Algierii i Japonii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencji A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na Hongkong.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 225 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Grecji do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 224 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1980

  Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1325

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 797

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-24 poz. 76

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1981

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.