Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 274 z 1974

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1974-11-28
Data wejscia w życie:1975-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 274 z 1974pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 274 z 1974 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 279 z 1974

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 275 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, składu oraz zasad i trybu postępowania komisji do spraw uwłaszczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 277 z 1974

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie przeniesienia na kółka rolnicze i spółdzielnie kółek rolniczych obowiązku podatkowego z tytułu podatku gruntowego od niektórych gruntów.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 273 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie wykazu artykułów i usług, których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne do ustalania cen.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 278 z 1974

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 276 z 1974

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 listopada 1974 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania przez osoby podlegające temu obowiązkowi zezwoleń na wyjazd i pobyt czasowy za granicą.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2008-02-07 nr 33 poz. 10

  Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej, złożony przez Sąd Okręgowy w Oslo (Oslo tingrett) w dniu 14 września 2007 r., w sprawie Celina (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-23 poz. 225

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2778

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-23 poz. 1171

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-13 poz. 344

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.