Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 301 z 1974

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie wymiaru czasu pracy i uprawnień do ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami pracowników niektórych państwowych jednostek organizacyjnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1974-12-20
Data wejscia w życie:1975-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 301 z 1974pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 301 z 1974 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 307 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 306 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 305 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany granic powiatów brodnickiego i rypińskiego w województwie bydgoskim oraz ostródzkiego i olsztyńskiego w województwie olsztyńskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 304 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 303 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 302 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu postępowania przed radami nadzorczymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 300 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników urzędów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 299 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 298 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie opodatkowania podatkiem wyrównawczym przychodów pracowników rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 310 z 1974

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 297 z 1974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie wydawania osobom prawnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej o celach religijnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 309 z 1974

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie wysokości opłat na pokrycie kosztów związanych z działalnością funduszu alimentacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 308 z 1974

  Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 315 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 314 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Chile do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 313 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 312 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii i Kolumbii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 311 z 1974

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-18 poz. 246

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-15 poz. 1444

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-04 poz. 237

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 72

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Monitor Polski 2003 nr 8 poz. 127

  Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2003 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.