Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 59 z 1975

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół II dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania Konwencji dodatkowej do CIV z 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, sporządzony w Bernie dnia 9 listopada 1973 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1974-06-06
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 59 z 1975pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 59 z 1975 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 62 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dotyczących składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 56 z 1975

  Ustawa z dnia 26 marca 1975 r. Prawo celne.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 63 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 marca 1975 r. w sprawie najniższych kwot zasiłku pogrzebowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 61 z 1975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 64 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze służby weterynaryjnej oraz gospodarki wodnej i melioracji podporządkowanej terenowym organom administracji państwowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 60 z 1975

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu II dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania Konwencji dodatkowej do CIV z 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, podpisanej w Bernie dnia 26 lutego 1966 r., sporządzonego w Bernie dnia 9 listopada 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 58 z 1975

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 marca 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), sporządzonych w Bernie dnia 7 lutego 1970 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 57 z 1975

  Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencja międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokół dodatkowy do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), sporządzone w Bernie dnia 7 lutego 1970 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-12-17 nr 343 poz. 3

  Powiadomienia przewidziane w art. 26 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-31 poz. 1073

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., poprzez niestosowanie do dnia 31 grudnia 2011 r. jej załączników E, F oraz G

 • Legislacja UE z 2007-05-09 nr 119 poz. 30

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-28 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 maja 2012 r. o sprostowaniu błędu

 • Monitor Polski 2003 nr 24 poz. 342

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Sofii dnia 22 grudnia 1972 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.