Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 127 z 1975

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zasad i trybu odprawy celnej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1975-06-26
Data wejscia w życie:1975-07-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 127 z 1975pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 127 z 1975 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 126 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zakresu, wypadków oraz trybu stosowania zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od należności celnych w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych oraz ich personelu.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 125 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości terytorialnej okręgowych komisji arbitrażowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 128 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1975 r. w sprawie zmian w organizacji Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Uprawnienia wdowy po inwalidzie wojennym

  Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 października 2002 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych(...), wdowa po inwalidzie wojennym (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Podstawa naliczenia odprawy

  Pracownikowi 31.01.2009 nabył prawo do dwumiesięcznej odprawy. W okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy o pracę pracownik otrzymywał zasiłek chorobowy. Nadmienię, (...)

 • Zwolnienie od służby wojskowej

  Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo (...)

 • Oskładkowanie odprawy rentowej

  Czy od odprawy rentowej jest pobierany ZUS?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-06-26 poz. 701

 • Dziennik Ustaw z 2008-06-26 poz. 701

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-04 poz. 625

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzoru rysunkowego Gwiazdy Załóg Lotniczych

 • Komunikat UE z 2009-02-10 nr 33 poz. 24

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5426 — Dassault Aviation/TSA/Thales) (1)

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-15 poz. 224

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.