Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 53 z 1975

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1975-03-07
Data wejscia w życie:1975-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 53 z 1975pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 53 z 1975 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 54 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1975 r. w sprawie jednolitych metod postępowania przy zapobieganiu i zwalczaniu niektórych chorób zakaźnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 55 z 1975

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 52 z 1975

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 50 z 1975

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 51 z 1975

  Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 49 z 1975

  Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zatrudnienie nauczyciela emeryta

  Jaka ustawa (ew. tym podobny dokument) ogranicza lub też zabrania zatrudnienie nauczyciela, który przeszedł na emeryturę?

 • Przesłanki uzyskania wcześniejszej emerytury

  Mam 57 lat (rocznik 1946) i 37 lat pracy, w tym 17 lat w warunkach szkodliwych. Czy po osiągnięciu 60 roku życia będę mógł przejść na wcześniejszą emeryturę? Nie (...)

 • Emerytura na szczególnych warunkach a odprawa

  Czy osobie przechodzącej na emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski przysługuje tzw. odprawa emerytalno - rentowa?

 • Wypłata pracownikowi odprawy emerytalnej

  Moja pracownica niebawem przechodzi na emeryturę i kończy u mnie pracę. Jakie są moje obowiązki wobec tej pracownicy przy przejściu jej na emeryturę, to znaczy co muszę (...)

 • Prawo do odprawy emerytalnej

  Z pracownikiem samorządowym rozwiązano umowę o pracę z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika (art. 10 ust.1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r.). W/w pracownik (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-06-05 nr 148 poz. 14

  Sprawa C-123/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 8 marca 2010 r. — Waltraud (...)

 • Legislacja UE z 2005-03-09 nr 62 poz. 7

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc na 2006 r. dotyczącego przejścia na emeryturę, (...)

 • Komunikat UE z 2009-01-10 nr 6 poz. 44

  Sprawa F-145/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 listopada 2008 r. — Bosman przeciwko Radzie (Służba publiczna — Były pracownik (...)

 • Komunikat UE z 2009-01-10 nr 6 poz. 44

  Sprawa F-41/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 4 listopada 2008 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna (...)

 • Komunikat UE z 2007-08-25 nr 198 poz. 14

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.