Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 91 z 1979

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 1979 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r., sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1979-05-08
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 91 z 1979pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 91 z 1979 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 88 z 1979

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1979 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wolnych obszarów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 87 z 1979

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1979 r. w sprawie wykonywania działalności usługowej przez emerytów i rencistów.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 86 z 1979

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1979 r. w sprawie pierwszej kategorii zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 90 z 1979

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Drugim protokole dodatkowym do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonym w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 89 z 1979

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 1979 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wysokie alimenty

  Od czego zależy wysokość alimentów? Co sąd bierze pod uwagę ustalając kwotę alimentów ?

 • Sprostowanie omyłek rachunkowych

  Uzasadnienie postanowienia o podział majątku posiada błędne wyliczenia rachunkowe. Czy zarzut w sprawie błędnych wyliczeń rachunkowych unieważnia całe postanowienie (...)

 • Cel prawny ubezwłasnowolnienia

  Czy ubezwłasnowolnienia można dokonać w celu ochrony członków rodziny przed ubezwłasnowolnionym?

 • Pracownik jako płatnik składek na FGŚP

  Osoba zatrudniona przez firmę zagraniczną przejęła funkcję płatnika składek. Zatem odprowadza składki ZUS za zagranicznego pracodawcę. Czy pracodawca zagraniczny (...)

 • Łagodniejsza kara dla sprawcy młodocianego

  Mój znajomy jest oskarżony przed sądem karnym. W chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał dwadzieścia lat, więc jest osobą młodocianą. Czy to może być powodem, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1829

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

 • Dziennik Ustaw z 1989-11-23 poz. 387

  Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniająca ustawę o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.

 • Monitor Polski 2003 nr 24 poz. 342

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Sofii dnia 22 grudnia 1972 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 23 poz. 399

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-26 poz. 1177

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r. wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.