Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 103 z 1979

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 lipca 1979 r. w sprawie zatrudniania młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1979-07-16
Data wejscia w życie:1979-07-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 103 z 1979pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 103 z 1979 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 98 z 1979

  Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 R.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 102 z 1979

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 104 z 1979

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 lipca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 101 z 1979

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 czerwca 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 140 dotyczącej płatnego urlopu szkoleniowego, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 99 z 1979

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 maja 1979 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 105 z 1979

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 100 z 1979

  Konwencja nr 140 dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego, przyjęta w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-17 poz. 1808

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

 • Komunikat UE z 2010-08-05 nr 212 poz. 1

  Zalecenie adresowane do Komisji w skardze 185/2005/ELBRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie specjalnego sprawozdania (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-24 poz. 1003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-14 poz. 1394

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2002 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-05 poz. 931

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.