Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 85 z 1981

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1981-07-03
Data wejscia w życie:1981-07-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 85 z 1981


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 3 lipca 1981 r.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1981 r. Nr 18, poz. 85, z 1998 r. Nr 156, poz. 1017.

o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego W hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego w 1944 r. jako patriotycznego, zbrojnego zrywu mieszkańców naszej stolicy Warszawy, miasta niepokonanego oraz dla zachowania w pamięci wszystkich Polaków męstwa, odwagi i wkładu Powstańców do walki z niemieckim okupantem o odzyskanie niepodległości stanowi się, co następuje: Art. 1. Ustanawia się Warszawski Krzyż Powstańczy jako wyraz uznania dla wszystkich osób, które w 1944 r. brały czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Art. 2.


1. Warszawski Krzyż Powstańczy nadawany jest w szczególności:

1) żołnierzom wszystkich formacji powstańczych oraz żołnierzom innych formacji biorących czynny udział w walce powstańczej,

2) członkom Wojskowej Służby Kobiet, powstańczej służby zdrowia, prasy i informacji powstańczej oraz pozostałych powstańczych służb pomocniczych,

3) innym osobom wspomagającym bezpośrednio czyn powstańczy.

2. Krzyż nadawany jest obywatelom polskim. Może być również nadawany osobom, które uczestnicząc w Powstaniu Warszawskim jako obywatele polscy posiadają w chwili nadania im Krzyża obywatelstwo innego państwa.

3. Krzyż może być nadawany także obywatelom innych państw, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim lub wnieśli istotny wkład do czynu powstańczego.

4. Krzyż może być nadawany również pośmiertnie. Art. 2a. Warszawski Krzyż Powstańczy może być nadany m.st. Warszawie. Art. 3.

1. Warszawski Krzyż Powstańczy nadaje Rada Państwa na wniosek: 2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do osób pełniących czynną służbę wojskową oraz pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,

2) Ministra Spraw Zagranicznych - w odniesieniu do obywateli polskich zamieszkałych za granicą oraz obywateli innych państw,

3) Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - w odniesieniu do pozostałych osób.

2. Rada Państwa określi szczegółowy tryb przedstawiania wniosków o nadanie Krzyża oraz sposób jego noszenia. Art. 4.

1. Odznaką Warszawskiego Krzyża Powstańczego jest krzyż równoramienny prosty, o wymiarach 42 mm, wykonany ze stopu posrebrzanego - oksydowanego oraz emalii białej i czerwonej; na licowej stronie krzyża w części środkowej znajduje się kompozycja opaski biało-czerwonej i kotwicy - symbolu Polski walczącej, a na poziomych ramionach napis "1.VIII.1944"; na odwrotnej stronie krzyża znajduje się napis "Powstańcom Warszawy" i wieniec laurowy.

2. Krzyż nosi się na wstążce szerokości 40 mm, w kolorach białym i czerwonym oraz błękitnym i czarnym na obrzeżach.

3. Wzór rysunkowy Krzyża zawiera załącznik do ustawy. Art. 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 10, poz. 66). Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-08-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 85 z 1981 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 90 z 1981

  Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 15 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 87 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 86 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1981 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 84 z 1981

  Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o ustanowieniu medalu "Za udział w wojnie obronnej 1939".

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 89 z 1981

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1981 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 88 z 1981

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1981 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-07 poz. 1588

  Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1646

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 23 lipca 1996 r. sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni, trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1377

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r.,zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-18 poz. 686

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-25 poz. 1536

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.