Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 154 z 1981

Wyszukiwarka

Tytuł:

Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1981-12-12
Data wejscia w życie:1981-12-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 154 z 1981pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 154 z 1981 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 165 z 1981

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie tymczasowego regulaminu pobytu internowanych w ośrodkach odosobnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 162 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 164 z 1981

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego oraz zasad i trybu postępowania w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 163 z 1981

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie obowiązku złożenia do depozytu broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz zakazu noszenia przedmiotów i narzędzi, których używanie może zagrażać porządkowi publicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 161 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w czasie obowiązywania stanu wojennego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 160 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania przepisów dekretu o stanie wojennym w zakresie łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 159 z 1981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o internowanie obywateli polskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 158 z 1981

  Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 157 z 1981

  Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 156 z 1981

  Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 155 z 1981

  Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-28 poz. 342

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2011 r. sygn. akt K 35/08

 • Legislacja UE z 2005-12-17 nr 331 poz. 17

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1377

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r.,zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

 • Komunikat UE z 2010-05-21 nr 132 poz. 16

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja (Rozporządzenie EHA/662/2010 z dnia 15 marca 2010 r.) o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Seguros (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-25 poz. 1536

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.