Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 108 z 1982

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1982-04-24
Data wejscia w życie:1982-05-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 108 z 1982pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 108 z 1982 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 105 z 1982

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1982 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 104 z 1982

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1982 r. w sprawie utworzenia Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 109 z 1982

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1982 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z furmaństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 110 z 1982

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia sportowcom pobierającym stypendia sportowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 107 z 1982

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 103 z 1982

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 99 z 1982

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 1982 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 102 z 1982

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących prace na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 101 z 1982

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 106 z 1982

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 100 z 1982

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 98 z 1982

  Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-31 poz. 1877

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-21 poz. 736

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie tych zwierząt.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-04 poz. 1365

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych

 • Legislacja UE z 2008-11-22 nr 312 poz. 46

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1292/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 (...)

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-31 poz. 1876


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.