Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 177 z 1982

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 31 grudnia 1981 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1982-07-26
Data wejscia w życie:1982-08-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 177 z 1982



pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 177 z 1982 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 185 z 1982

  Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 sierpnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 187 z 1982

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1982 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 186 z 1982

  Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 12 sierpnia 1982 r. w sprawie oceny pracy nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 184 z 1982

  Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 sierpnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach nadawania, zmiany i cofania uprawnień do prowadzenia handlu zagranicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 182 z 1982

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 181 z 1982

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 180 z 1982

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 179 z 1982

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 178 z 1982

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 183 z 1982

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lipca 1982 r. w sprawie wyłączenia niektórych osób spod obowiązku uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy w strefie nadgranicznej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2007-10-13 nr 270 poz. 32

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-09 poz. 377

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" , kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowych zasad kontroli tych służb.

 • Legislacja UE z 2005-12-17 nr 331 poz. 17

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2069/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów (...)

 • Dziennik Ustaw z 1987-10-23 poz. 175

  Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-07 poz. 638

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.