Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 1983

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad i trybu obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej w 1983 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1982-12-30
Data wejscia w życie:1983-01-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 1983pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 1983 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu towarów przez niektórych podatników opłacających podatki w formie ryczałtu.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 1983

  Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania majątku byłych zakładowych organizacji związkowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wykaz zawodów w szczególnym charakterze

  Gdzie znajdę wykaz zawodów wykonywanych w szczególnych warunkach, które uprawniają do wcześniejszej emerytury?

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Roszczenia związane z chorobą zawodową

  Czy osoba będąca już na emeryturze może starać się o jakieś świadczenie, jeżeli doświadczyła choroby zawodowej, która ujawniła się dopiero w okresie emerytalnym?

 • Nieetyczne zachowanie się policjanta

  Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o Policji - policjant odpowiada za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-29 poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw z 1989-05-30 poz. 191

  Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-17 poz. 1132

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-12 poz. 617

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 2009 r. sygn. akt U 2/08

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 68

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.