Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 1983

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 1983 r. o przyjęciu załącznika B.3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego powrotnego przywozu towarów w tym samym stanie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1983-01-10
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 1983pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 1983 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 28 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 30 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 29 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1983 r. w sprawie zakresu stosowania ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw, które w całości lub w części pracują poza granicami kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 31 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie przeprowadzania kontroli finansowej oraz obowiązków kontrolowanych jednostek.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-16 poz. 389

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu zmian do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-24 poz. 76

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-08 poz. 1318

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999)

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 68

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-12 poz. 297

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.