Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 191 z 1983

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1983-07-29
Data wejscia w życie:1983-07-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 191 z 1983


©Kancelaria Sejmu

s. 1/6

Dz.U. 1983 nr 43 poz. 191

USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym

Art. 1. 

 

    i handlowa, wykonywana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fi   

 

     

     !

  "  


  #o $

 

    

    "  

       

 %    # $

 

  &'     !

  " 

    

  ( 

 (  

   ) o    %( ( "   

   

  "   ( "   "   nabytych. * '  

  "    

   (  

  (  +   

 

o   

   

    prawnie skutecznej umowy. ,

  "1) towary sprowadzone przez osoby i jednostki wymienione w ust. 1 i 2 lub na   

 !.  

 

  (  

 

 (    /0 " "      (          a %    

 " 1$ /        Art. 2.   (  

   

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1983 r. Nr 43, poz. 191; z 1985 r. Nr 12, poz. 50; z 1989 r. Nr 3, poz. 12 , Nr 74, poz. 443; z 1991 r. Nr 9, poz. 30, Nr 35, poz. 155, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127.

 

 

(Dz.U. 93 r. Nr 11, poz. 50, art. 55) do 31 12 94 r. przepi-

    

  

obcych. przepisy ustawy nie

     prowadzenia gier losowych i totalizatorów

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/6

! 

 

 

)     

  

   

) ( 

   Art. 3. 2 

 .   3 "  

 !.   

    

            a 

 &.       

    

    ( 

( a     

   

    

 

    

  " 

a 

 

  

    

 

  

 

 (   atutowe, *.       ( 

 ( 

  

" ( 

 

   (   ( 

 

& ,."  "(   (     "  (    3 "    d  /."

 ( (((   (   (  

     ( ( " hodowli,

7) przychody, o których mowa w art. 12, w art. 13 pkt 2-8 i art. 57 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 i Nr 100, poz. 442), 4." 


 ((   ( p  

  

       a( "   ykonu  . "  (  ( 

  

    a     

  (  ( 

 wekslowych, !."   

  

 

    

 (5 6  ! 7 

  (  (   o  

/ "    ( ncji. &7  "  

/ 4 "  lub stale zajmowany stragan.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/6

*8" (     

   

 

/ Art. 4. $  

  ! "  

 

 ( ,39 

 "  )

 ( (   

   

   )  ( 

 2  

 "   

 "   "  d    

   '    " 

 &+     (     

 " (

 

  (  

 y

         

   a   

   "  ( 

   ( %

 *'   2) udowodnionych kosztów przewozu i ubezpieczenia towarów oraz innych p  wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek kontrahenta, np. kosztów  

 

 " (   ( :

  

   

  ( "    udzielenie bonifikaty lub skonta albo pobranie odsetek prolongacyjnych doty ) 

 (  

 

 

 o  

 owy. Art. 5.       . 

     

  (  !.  

      " 

  ( " (

 "  

  

 enia. Art. 6.

1. Obrotem z wykonywania robót budowlanych jest kwota wystawionego rachunku  

    ! ;" ( 

   

 

    (       ( 

 o

 

  "    (

 j ( 3 

  ( (

      a     &+   

  (   

 "   

  "  

    

  ( )     

 o-

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/6   

  

 ( "  * +         (  

 o

   "  

    ( (  

   (

   (   

   (  ,0

 

  

 (  (  a (   

 

      " (    (

 ( "( :

  (   ( "     (

   "  (  Art. 7. 2  

        

o (       

 ( (  

  +   

  

    ( " ( a 

  5 6   ! 7 

       "   rstwach handlowych ostateczne zaprzestanie dokonywania zakupu towarów, a w  ( ( (   

 

  & +  

     

     " 

  :      biorstw. Art. 8. $ (
( ( 

 ( : u   ( 

 (  o %  

     

  " ! ! ;"         o      ( 

 "b  " (

 "  o (

  (   (<   (   (   "

  a   (  

       ( (    

 

       ( (   

 

;"  a   ( (    " " (     

     

 %     = .  (    

 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/6

Art. 9. $

    ( (   "    (   

  

"  

     (        %   :  w

 Art. 9a. 2  

 

 a  

 

 

     = d 

.     "          

 

     " "     

    

 (   

 ( :

  

 l  (   (

 

  t

 

 

7 

   

"

a

 

  (:

  

 lne u kontrahentów. !$  ) (

(   ") 

 )    &$  )

 (

(   u 

   

 (   z     ,> 

(  Art. 10. 8      1) wytwórczej - 20% !. - 5%

3) handlowej - 5%. !5 6  "    (      

  

 

 b  

 (  

 

    o  

(     " 

 ( %    " "  o ( 

 

  ( 

 ! 5  6     5  2  7 

  

  a  ( ( &;" 

 

 "   

( o

  " ( 

 

"   o   24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

Art. 11. 0 

     " o 

    ( ( 

a  ,3  (  a     & 

"dego okresu. !  (   !   a" 

 

 (  

 do

    

  &;"    

 "  (    "  

  *0  

 "  

    ( ( ,2

   3*    y )  Art. 11a. $ 

  

   

 " 

(y"

  

 

 

  

 Art. 12. 5 6  " .   

 

    

 

    

 

   !.  

   e (    

   

 

  &.

 

 

(     !5 6   

 

 (  których mowa w art. 5 pkt

1. Art. 13. @ 

 !/% 

9,4

 ='0+*9 **9%   .

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 191 z 1983 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 199 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad dokonywania odpisów na zużycie przedmiotów majątkowych przez podatników podatku dochodowego nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 198 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od obrotów z działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez osoby fizyczne i prawne mające miejsce zamieszkania lub pobytu albo siedzibę za granicą oraz przez obywateli państw obcych mających kartę stałego pobytu w Polsce.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 197 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie opłacenia podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 196 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 195 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 194 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 192 z 1983

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 193 z 1983

  Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Zgłoszenie zmian w KRS

  W spółce z o. o. zmienił się jedyny wspólnik i prezes. Czy do zgłoszenia tych zmian do KRS konieczne jest dołączenie jednolitego tekstu umowy spółki (aktu założycielskiego)? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-19 poz. 1429

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-09 poz. 34

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-30 poz. 1542

  Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 1989-11-23 poz. 387

  Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniająca ustawę o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.