Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 36 z 1983

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja celna w sprawie kontenerów, 1972, sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1982-04-08
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 36 z 1983pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 36 z 1983 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 39 z 1983

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o uznawaniu studiów, dyplomów wyższego wykształcenia i stopni naukowych w państwach regionu Europy, sporządzonej w Paryżu dnia 21 grudnia 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 37 z 1983

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej w sprawie kontenerów, 1972, sporządzonej w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 40 z 1983

  Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 27 stycznia 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 38 z 1983

  Konwencja o uznawaniu studiów, dyplomów wyższego wykształcenia i stopni naukowych w państwach regionu Europy, sporządzona w Paryżu dnia 21 grudnia 1979 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wysokie alimenty

  Od czego zależy wysokość alimentów? Co sąd bierze pod uwagę ustalając kwotę alimentów ?

 • Cel prawny ubezwłasnowolnienia

  Czy ubezwłasnowolnienia można dokonać w celu ochrony członków rodziny przed ubezwłasnowolnionym?

 • Sprostowanie omyłek rachunkowych

  Uzasadnienie postanowienia o podział majątku posiada błędne wyliczenia rachunkowe. Czy zarzut w sprawie błędnych wyliczeń rachunkowych unieważnia całe postanowienie (...)

 • Odholowanie pojazdu źle zaparkowanego

  Jaka jest podstawa prawna dla spółdzielni mieszkaniowej, która chce zlecić Straży Miejskiej interwencję mającą na celu odholowanie pojazdu tarasującego dostęp do (...)

 • Zasiedzenie nieruchomości a odszkodowanie

  Nieruchomość została nabyta w drodze zasiedzenia.Czy poprzedniemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie z tytułu utraty nieruchomości, której prawo własności (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1989-11-23 poz. 387

  Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniająca ustawę o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.

 • Monitor Polski 2003 nr 24 poz. 342

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Sofii dnia 22 grudnia 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-26 poz. 1177

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r. wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 23 poz. 399

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1354

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.