Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 253 z 1984

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 października 1984 r. o zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1984-10-10
Data wejscia w życie:1984-10-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 253 z 1984pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 253 z 1984 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 257 z 1984

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 1984 r. w sprawie zasad korzystania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej z pojazdów lub innych przedmiotów należących do jednostek gospodarki uspołecznionej, instytucji państwowych i obywateli oraz trybu dochodzenia roszczeń w wypadkach powstania z tego tytułu szkód w mieniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 256 z 1984

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 258 z 1984

  Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 26 września 1984 r. w sprawie przekazania organom administracji celnej uprawnień do zwalniania od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz towarów oraz od należności celnych w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 254 z 1984

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 1984 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 255 z 1984

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Działacz Kultury", trybu przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenia wzoru odznaki oraz trybu jej wręczania i sposobu noszenia.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.