Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 254 z 1988

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 września 1988 r. o obligacjach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1988-09-27
Data wejscia w życie:1988-11-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 254 z 1988
   

 

 !

 " 

 

  

"  

 !

 !

   "  

 #  

 !

 

 


   $

  !  

   !   % &

 

 !  ' (( 

"  

 

   $  

 )

 

 !)

 

 ! 

  *  ! + 

+)   

  $  

, 

, 

"  -

 )

  + 

 ! 

  

!

 

. , 

,   $ 

 ! , , 

+ + &

  " /

)

 , 

  

 

 ) 

 

$!

    $ ! 

$ 

! 

, $

 

$   

 

 , $ +

 

 

  + !)

 #0 

 

,  

.,$ , !

 

 % )

 ! . 

., 

 !

 

 1 0! 

 

 

  

!

 

. ,2, 3 

 !

 !

  

 

 

 

$ "4 546 

 !  

 

*7 8 # 4 

 " 9 

    

)

 

 

  

 )   1:; & 

 ! !

  & !

 

 )

  " ":; , ,,$!, 

 "9 

  

)

 

)

)     

 

       

)

 

  + 

 

 

  9

   +

 

 

 +

 # /

  $

  " 

 

  !)  

! 

$ +

 

"# -  

  " /

 

  $

 

!   

     

" -  )

  

   

 

 

   

&

  " <   

 !

  ) $ 

 

 &  

  

!

 , #!  

  " 

 

 #   %   

$ , % 1 

+  

  

)

 

 

 , & !, 3  

  +

 

 6 

  +

  

 

+  

 ! 

 + +&

 

 4 + ,

!,+, !, < 

=+,> 

 

! ! 

$!$! 

   !

 

& 5 

 

 & 

 ) 

 

   

+ 

&

, 

+ + $

  &

 

       +  ., 
 

% /

)    

 &

   

 

 )

 +$ ,# 1 8$2

  

 

    

 &

   

 

 

 

  

 ! 

  

#   

 

 3- 

! 

   !

 

" 

 

 

" 

  

 

 & 

 " 

 

 

+  # -

 )

 

    

 $ 

  + 

&+  

$ % %9 

  

 

 

 

, + 1 +) 

 3  

 

 !  

!)

 

"$ 

    

 

    

 

  

" 9  

       

 )

 $) 

$ , "7 

 +

$   #   +    

 !

  

, 

,  

" 9 

  ++  . + 

 " /

)

 

 

!!  . ,   

 

 ,!)

, # >

 " + $

) , 

. $ , ! +  

" 

 

 

 !

  " + # + 

 %    

+ 1  '  3      6  

 

! 

 4 

 +,

, .$ , % 5 

   + 

 

  

  

   

)

 )  1 : +

  +  $ ,  .

 

 

, "9 

) 

, ! 

 !  ! #7 

!  

 

" 9 

    

 

 

  

  

!  ,

$ 

"    

) 

   ! 

 ) 

 "

 $

)  

)

   $ ,  

"# @ $, , 

 

) ) 

" 9  ! 

 

) $ !  ' 

 !

 

 

" 0  

 

+  !

 

 +

 & 

 

  

&

 

+ + , 8 & 

  +  

  

   ,  

" = 

+

  

  + "A 

 

 

$ , 1 " 

"$ = !    

 

 

 

  

 &    +

 . ,  


 

 

  + + " = 

 !   

 

  

, 

 

. , 

 

 

    

    #=!  

!

 

  

 

   

   

" = 

  , 

 

  

 

 )   

 

 

  

, 

" > 

,

8 B> 

 

" 7 

, 

)+

, 

 

" 9

 3 56" ,*7 544 8 %  #6   + +

  43 

  (3 0 , !$ 

+), ) + 

 )

 !$ ,$ 

), 

$  , 

   

 

 , ! ! ,$ ,( " %

+3 

 (3 $  !+ 

 ( " 9

 "4 54# $ *7 8 %" 44 54% 8 1" "34 "

+# 

 (# , 

 ( 

"# 9

 "3 

54" 

&+ .,*7 543 8 4 %% 8 #5  5" 8 %6  ""3 546 8 ##  4  544 8 "% 36  #4 

  (C #4>

+ )

  &  +  

 ,

, 

, ,( 

" , )

 

 544 

 "" 1"$

, )

 

 545 pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 254 z 1988 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 263 z 1988

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1988 r. w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 267 z 1988

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 23 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 266 z 1988

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki zakładów służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych leków i artykułów sanitarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 269 z 1988

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania urzędowego spisu leków oraz innych wykazów środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 255 z 1988

  Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 3, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Karczewie.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 268 z 1988

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 265 z 1988

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 260 z 1988

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 259 z 1988

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 264 z 1988

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1988 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu podjęcia produkcji środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz niektórych innych wyrobów.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 258 z 1988

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 257 z 1988

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 262 z 1988

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie wymiaru i programu zajęć sportowych w klasach i szkołach sportowych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 261 z 1988

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz na niektórych innych pracowników uspołecznionych zakładów pracy, prowadzących prace pedagogiczne i wychowawcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 256 z 1988

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-10 poz. 440

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

 • Dziennik Ustaw z 1989-07-31 poz. 261

  Ustawa z dnia 31 lipca 1989 r. o podwyższaniu wynagrodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 1989 r.

 • Dziennik Ustaw z 1989-12-07 poz. 391

  Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy.

 • Dziennik Ustaw z 1989-12-01 poz. 389

  Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach planowania społeczno-gospodarczego na rok 1990 oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-05 poz. 379

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.