Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 407 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-12-01
Data wejscia w życie:1989-12-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 407 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1989 Nr 67 poz. 407

USTAWA

z dnia 1 grudnia 1989 r. 

 

 

 

 Art. 1. 

     Art. 2.      

 funkcjonowania oraz rozwoju transportu i gospodarki morskiej.

Art. 2.        sprawy:


1) tworzenia warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji kolei, dróg publicznych, portów lotniczych i morskich, !" #   $   % &" '  $ %$# %$ %    % ("'$ Art. 4. )      przez: )"    morskiej, !"  * $ + $% &"  ,  $ *+ #% # # #   +  transportu, jego systemów i gospodarki morskiej, ("         $ $

 # transportu i gospodarki morskiej,

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

-"  '$  z zasobów morza. !    +     $  .

$  Gospodarki Morskiej. &    %    %  '  '    ## Art. 5. /  %  %$ ,  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Art. 6. 0 

    %  # #    % 

' #% #    $ $*  /

  Art. 7. )1 

   %2  3  !0 

'# #   %2  3   $ %#     Transportu i Gospodarki Morskiej.

Art. 8.    %    %

 $  $ $ 

' #% # # $$'  %2  3  Art. 9. $  !&4  )567  

  % 2  3  8.9&&%)7(" Art. 10. .#   $ 

06/29/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 407 z 1989 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 410 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną i cieplną na cele domowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 409 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 408 z 1989

  Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 406 z 1989

  Ustawa z dnia 30 listopada 1989 r. o Funduszu Daru Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 411 z 1989

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 listopada 1989 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-05 poz. 993

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-11 poz. 446

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1396

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 • Monitor Polski 2000 nr 17 poz. 360

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-13 poz. 1073

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.