Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 475 z 1991

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, a także o zmianie niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1991-10-19
Data wejscia w życie:1992-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 475 z 1991


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1991 Nr 110 poz. 475 USTAWA

 

  o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o      ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w  

 

  


  

 !   "#$ 

#

%$&

2) w art. 1 w pkt 1: 

 #' '$ #()* "$ + '+

! #') ( '$& art. 3 otrzymuje brzmienie: #,- "

'

 

.) " 

 " "*+ / 0)(

! 1.*) " '*+2

  " %1.*) " '*+ "

  )'

  " "+(

  "+ 

'

 /26. %3.) " '*+2

  "'

 

 / '* ).* ') + * )4

)5

)4

)

 

.+

)0 *'

'* 

+

)0 * *

 

0 

)  ')+ / $&

4) w art. 8: % "#-$ 

# /

 -$& b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: #- ")* " - ) '

 " )

.(

 "+ / *'

 

%5 )* . . " ) )+ '$ - 

 6+

!

06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

#67 / 

 )+

 )/ "* 

 "  '

 

 ") ( " 

-'

. ' )

 )(

 

 '.(

) "$ d) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie 5; 

%) (

# !&

6) w art. 15: %) (

) + 

  -

6+

! #-8+ "*))  "  ) 

+ / '

) 9*. )  ') + / 6:

 ;

 *

'* )  '

 

) (

 '*. + "* kalkulacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3.”, "  -<=  

 <&

7) art. 26 otrzymuje brzmienie: #,%=7 / 

+ + )'

  +(

 

).

. +

 ./   "'/'

 )* 

 + + ")* " - )% ) + / * "'

 )* " 

./ ).

.$& %>) (

# $& %) (

 Art. 2. 3 ' 

5+ ") "%> z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 100, poz.

442) w 

  

 ! % "#' ) $ 

# /

 -$ % 

 -+

! #-3* ++ 

 

 )+

 / 

"@ 

 .(

 + (

)*

. 

 " "'

.  "+4+ ( 

 " )'

+4 

 " )+$ Art. 3. 3  

<8+ / 6-65 66%

5>6=6>=) (06/29/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Art. 4. "

/ 

% / 

+ / *'

% 

  

06/29/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 475 z 1991 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.