Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 572 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-10-09
Data wejscia w życie:1995-11-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 572 z 1995pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 572 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 574 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1995 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 570 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 573 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 571 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 września 1995 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 569 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 565 z 1995

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 1995 r. o ratyfikacji Konwencji o różnorodności biologicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 567 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzonego w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 568 z 1995

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 566 z 1995

  Układ o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzony w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-26 poz. 186

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-20 poz. 75

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-17 poz. 541

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-19 poz. 1153

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-09 poz. 292

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.