Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 294 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie określenia na 1995 r. rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-05-16
Data wejscia w życie:1995-05-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 294 z 1995pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 294 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 296 z 1995

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 295 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 297 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 293 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 298 z 1995

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-12-07 nr 329 poz. 6

  Komunikat Komisji zmieniający okres stosowania komunikatu Komisji do państw członkowskich zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczącego stosowania (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-20 poz. 210

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-10 poz. 1268

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

 • Dziennik Ustaw z 1994-07-07 poz. 398

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-04 poz. 609

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.