Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 329 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie podatku od towarów i usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez niektórych podatników.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-05-31
Data wejscia w życie:1995-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 329 z 1995pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 329 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 331 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego od opakowań z tworzyw sztucznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 332 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania autostrady na środowisko, grunty rolne i leśne oraz na dobra kultury objęte ochroną.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 330 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie proporcji podziału między banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 328 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-30 poz. 461

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego.

 • Monitor Polski 2002 nr 12 poz. 206

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmiany stanowiska negocjacyjnego Polski w obszarze "Podatki" w zakresie stawki podatku od towarów i usług (VAT) w budownictwie.

 • Monitor Polski 2002 nr 18 poz. 307

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie podatku od towarów i usług w budownictwie.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1537

  Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-23 poz. 1629

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.