Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 366 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 9 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-06-09
Data wejscia w życie:1995-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 366 z 1995pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 366 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 364 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 363 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 362 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 367 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 9 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przewóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 365 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-18 poz. 1599

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1283

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2747

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-27 poz. 1129

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na produkcję lub obrót z zagranicą substancją kontrolowaną.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-08 poz. 1027

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wykazu spółek realizujących obrót specjalny.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.